Facebook

Kontrollantkoll.com


Idag lanserar vi kontrollantkoll.com – ett galleri med civila biljettkontrollanter.

På hemsidan går att läsa:

Vi är som folk är mest. Vi tvingas spendera långa stunder varje dag i kollektivtrafiken. Ibland betalar vi, men oftast inte. Det kan bero på att vi inte har råd, men också vara en avgiftsstrejk Samhället är konstruerat och staden byggd på ett sätt som gör att vi som arbetar med hederliga jobb, är arbetslösa eller studerar måste bo långt ute i förorter, medan våra arbetsplatser, skolor eller viktig samhällsservice finns någon annanstans.

Ser vi en kontrollant så hoppar vi av. Vi varnar våra medresenärer och skriver ut i sociala medier var de för tillfället håller till. Vi har vant oss. Vi kalkylerar med förseningsrisken, betalar vår försäkring hos planka.nu och deltar motvilligt i det dagliga skådespelet där kontrollanterna kliver på och halva bussen kliver av. Den här hemsidan kommer inte att försöka kartlägga alla kontrollanter.
De syns ändå.

De civila kontrollerna däremot, precis som den sorts masskontroller som gjordes förr, är en våldsam upptrappning. Skådespelet ersätts med en jakt, där aggressiva och hänsynslösa låtsaspoliser ska leta fattiga stackare att förstöra dag och liv för. Det tänker vi inte vara med på. Alla förtjänar att veta hur de ser ut.

På kort sikt borde kontrollanterna tas bort helt. I förlängningen vore det naturligtvis rimligt med en helt avgiftsfri kollektivtrafik. Och slutmålet då? 

Vi som driver hemsidan är Framåt kamrater och vi drömmer om en värld där kontrollerande chefer, stress eller segregering inte alls är vad som avgör var, hur eller när vi reser. Dröm gärna tillsammans med oss.