Facebook

Kroppen och kommersen

Frågan om människokroppen som handelsvara delar de rörelser som vi anser oss komma ifrån och verka inom. Vi upplever att vår position, ett bestämt nej till all gränsförflyttning och normalisering, har blivit mindre självklar bland de organisationer och personer som vi normalt sätt betraktar som kamrater och självklara allierade. Helgen 7-8 maj bjuder vi in […]

Read More…

Öppet brev till Reclaim Pride, TDoR-kommittén Göteborg och Kvinnofolkhögskolan

Det har kommit till vår kännedom att det idag (tisdag 16/11) arrangeras ett panelsamtal om “sex workers rights” på Kvinnofolkhögskolan, som en del i Trans Awareness Week. Programpunkten beskrivs ha fokus på “skärningspunkten mellan translighet, migration, BIPOC, kapitalism och sexarbete”. Att transpersoner och migranter i hög utsträckning är utelämnade till eller utsätts för kommersiell sexuell exploatering […]

Read More…

Rapport: Ende Gelände 2021

I slutet av juli for vi – ett gäng från Autonom Organisering & Framåt kamrater – gemensamt ner till Brunsbüttel i nordvästra Tyskland, för att delta i Ende Geländes massaktion. Ende Geländes taktik är att storma och blockera transport- eller produktionsnoder med så mycket människor att polisen inte har något annat val än att låta […]

Read More…

Åttonde mars på radio och på gatan

Eftersom varken det traditionsenliga demonstrationståget eller Ta Natten Tillbaka äger rum på Internationella Kvinnodagen i år så har vi försökt uppmärksamma den på nya sätt. Till att börja med tog vi två timmar i anspråk av Radio Cyklopens åttonde mars-sändning. Mellan klockan 14.30 och 17.00 hördes vi LIVE i Radio Noden, och programmet går att […]

Read More…

2020 med Framåt kamrater

Vi kan lugnt börja med att konstatera att året inte blivit vad vi trodde eller hade hoppats. Vår förhoppning, att efter en längre tids internt arbete åter erövra gatorna, att ta oss an större och mer långsiktiga projekt och att växa som organisation – har försvårats av pandemins effekter och de följande restriktionerna. Vi har […]

Read More…