Facebook

Vi är den drivande kraften i samhället


Framåt kamraters tal under 1 maj i Göteborg 2018.

Kamrater och mötesdeltagare,

Överallt i Europa ser vi hur socialdemokratiska partier kollapsar. Den socialdemokratiska samhällsmodellen, där ”ordning och reda” på arbetsmarknaden säljs i utbyte mot små förbättringar för arbetarklassen, har visat sig vara inaktuell. Kapitalistklassen har inget intresse av att köpa ordning längre. De ser sig som starka nog att öppet förklara krig mot oss, och en viktig del i den krigföringen är att driva igenom aggressiva antifackliga lagar.

Vi är kuvade och hunsade, matade med högerpropaganda som säger åt oss att inte vara bråkiga, att stå ut med lite längre arbetsdagar, lite sämre villkor, lite högre pensionsålder. Vi ska alltid ställa upp och rycka in, inte bråka och inte gnälla. Ibland kommer det från politiker, ibland från våra chefer, ibland till och med från våra egna fack. Allt för att de som äger ska kunna äga mer. Just idag är det Socialdemokraternas toppskikt som utreder möjligheten att ta ifrån oss vår rätt till fri organisering, och vår möjlighet att ta till stridsåtgärder på jobbet.

Men vi som arbetar har inte fått våra löner, våra semesterdagar, vår OB, vår a-kassa, eller våra pensioner till skänks. Vi har kämpat oss till allt, och strejkat har vi gjort i åtminstone 150 år, med eller utan tillåtelse. Idag finns dessutom alla möjligheter att gå ut i politisk strejk, som protest mot politiska beslut. Det är det minsta krav man kan ställa på sin fackförening. Och det är först när vi organiserar oss och kämpar som vi upptäcker vår fulla potential, och det faktum att det är vi som är den drivande kraften i samhället. Det är vi som jobbar på tågen, i skolorna, på sjukhusen. Det är vi som lägger vägarna, bygger husen, och tar hand om de äldre. Det är vi som producerar det värde som gjort kapitalistklassen rik. De behöver oss, vi behöver inte dem!

Vårt effektivaste sätt att visa detta är genom strejken, genom att förneka kapitalistklassen vår arbetskraft. Det strejkas historiskt lite i Sverige idag, men vi tycker det är dags att väcka den stolta traditionen till liv igen. Inte för att återuppliva socialdemokratins ruttnande lik, utan för att en helt annan värld är möjlig. En värld utan klasser, patriarkat eller nationalstater. En värld utan lönearbete, sexism eller massdöd i Medelhavet!

Framåt kamrater kallar den världen för kommunism, och vi vill ta oss dit tillsammans med er!

Vi vill uppmana alla närvarande kamrater att efter den här demonstrationens slut följa med oss till Haga, för en manifestation till försvar för strejkrätten, vid Socialdemokraterna och LO:s samlingsplats.

Tack.