Facebook

Våra programpunkter på Reclaim Pride 2018

Förvara strejkrätten – Strike Back!

Arbetarklassen är den drivande kraften i samhället. De är vi som jobbar på tågen, i skolorna, på sjukhusen. Det är vi som lägger vägarna, bygger husen, och tar hand om de äldre. Det är vi som producerar det värde som
gjort kapitalistklassen rik – och sen är det vi som blir sjukskrivna på kuppen. Kapitalistiklassen behöver oss, vi behöver inte dem! Vårt effektivaste sätt att visa detta är genom strejken. Just nu hotas vår rätt att strejka och ta till andra stridsåtgärder på jobbet, liksom vår rätt att organisera oss fackligt på det sätt vi tror är bäst. Vad gör vi nu?

Kom och fördjupa dig i strejkrättsfrågan och få info om Strike Back Stockholm, en aktionsdag lördagen den 25 augusti.

Transhälsa – do it together!

Transvården bär sina brister samtidigt som folkhälsan bland
transpersoner och queers fortsatt är dålig. Detta vet vi alla. I det här
samtalet fokuserar vi på vad vi kan göra för att överleva och värna vår hälsa i den här cisnormativa världen. Vi som leder samtalet kommer från den nystartade föreningen Transhälsan som med sin bas i Malmö arbetar för att kunna starta en egen vårdklinik av och för transpersoner.

Fördelar och nackdelar med att organisera sig med cis-män

Framåt kamrater bjuder in till ett deltagande samtal kring våra erfarenheter av att organisera oss separatistiskt och icke-separatistiskt. Vad finns det för fördelar och nackdelar? Vad har
vi för strategier? Hur samarbetar vi?