Facebook

Aktionsdagarna Strike Back 2.0

I augusti deltog Framåt kamrater i aktionsdagen Strike Back i Stockolm, vilken samlade 2000 personer på Norra Bantorget. Trots att klubbar, distrikt, förtroendevalda och hela fackförbund ett efter ett protesterat mot pamparnas överenskommelse, lämnades ett lagförslag på remiss tidigare under hösten.

I förrgår, 1 november 2018, släppte den avgående Socialdemokratiska regeringen ”Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister”, DS 2018: 40. Klockan tickar, time to strike back!

Som ett svar på lagförslaget kallade Nätverket Strike Back till nationella aktionsdagar 29/11-1/12 och Framåt kamrater har arbetat med mobiliseringen i Göteborg inom Nätverket Försvara Strejkrätten .

Förutom öppna informationsmöten, affischer och flygbladsutdelningar i våra bostadsområden så har vi producerat två korta filmer.

 

Fredagen den 30/11 blockerade vi tillsammans med andra organiserade arbetare och studenter Svenskt Näringslivs kontor i Brunnsparken. Vi delade ut de sista flygbladen inför den kommande demonstrationen och höll två korta tal om hur våra och det sk näringslivets intressen står i direkt motsats till varandra, och att kampen om strejkrätten är ett konkret exempel på kampen oss emellan.

Lördagen den 1/12 deltog vi i demonstrationen Försvara Strejkrätten – Strike Back som samlade 600 personer i ett tåg från Götaplatsen till Gustav Adolfs Torg. Väl där talade ett antal fackligt aktiva:

Ulf Nilsson, Byggnads Väst, Hannes Grundvall, kongressombud för Kommunal 2016 och 2019, samt avtalsdelegat 2016 och 2017, Erik Helgesson, styrelseledamot för Svenska Hamnarbetarförbundet, Simone Lundström från Syndikalisterna Göteborgs LS agitationskommitté, Roger Crossler, ordförande för Fastighetsklubben på Studentbostäder i Göteborg samt Arash Jabbari, förtroendevald Svenska Målareförbundet