Facebook

Åttonde mars på radio och på gatan


Eftersom varken det traditionsenliga demonstrationståget eller Ta Natten Tillbaka äger rum på Internationella Kvinnodagen i år så har vi försökt uppmärksamma den på nya sätt. Till att börja med tog vi två timmar i anspråk av Radio Cyklopens åttonde mars-sändning. Mellan klockan 14.30 och 17.00 hördes vi LIVE i Radio Noden, och programmet går att höra i efterhand på Cyklopens hemsida.

Åttonde mars/TNT 2020


Radio 8 Mars med Framåt kamrater

Sitt inte ensam på den viktigaste dagen om året. Fira 8 mars med Framåt kamrater och ägna dig åt politik, musik och återblickar om hur aktivismen såg ut innan pandemin. Framåt kamrater tar över Radio Cyklopen i ett par timmar och sänder ett pottpuri av program. Det blir dikter, samtal om feminism, socialism och porr, en nostalgisk resa längst minnenas allé från Ta natten tillbaka och mycket mer!

Medverkande: uffe, rosa, clara, alexandra, allan i dalen och emma från FK. Lea, bertil och anja från IDH Väst.

På gatan anslöt vi oss till Nätverket för Internationella Kvinnodagens paroll ‘Förövaren finns i hemmet‘ tillsammans med bland annat AÅA Göteborg, SUF Göteborg, Vänsterpartiet, Ung Vänster Göteborg-Bohuslän och Rojavakommittéerna. Vi rev av ett kortare tal på vägen, affischerade tillsammans och hängde en banderoll på en höjd intill Sahlgrenska. Banderollen knyter an till en text vi skrivit med anledning av 8/3:

För ett slut på våldet – för feminismen

Kvinnor och barn borde betraktas som en riskgrupp under pandemin, isolerade med potentiella förövare. Vi uppmanas stanna hemma samtidigt som Brottsförebyggande rådet ser antalet kvinnor som utsätts för våld av någon anhörig skena. I Norge visar nya undersökningar att var sjätte barn blivit utsatt för våld hemma under lockdown, många för första gången. Samtidigt underfinansieras landets kvinnojourer. Trycket på dem ökar samtidigt som besökstiderna begränsas eller görs digitala. Praktexemplet är Kungsbackas kvinnojour, där verksamheten går på knäna och föreningen vädjar om ekonomisk stöttning av kommunen, samtidigt som kommunalrådet Hans Forsberg avslöjats som torsk.

Vi är feminister, och vi ser våldet i hemmet som en konsekvens av patriarkatet.

Av samma anledning ansluter vi oss till Göteborgs nätverk för internationella kvinnodagens paroll ”förövaren finns i hemmet”.

Förlorad inkomst, generellt lägre löner och större arbetsbelastning på kvinnodominerade yrken gör det svårare att slita sig loss från våldsamma relationer. Arbetarkvinnors liv var redan innan pandemin präglat av stressrelaterade sjukdomar och otrygga deltidsanställningar. Lägg där till det oavlönade arbetet i hemmet och du har en potentiellt dödlig cocktail.

Vi är feminister, och vi ser kvinnors orättvisa arbetsförhållanden som en konsekvens av patriarkatets och kapitalismens samspel.

Som följd av förlorad inkomst har många som tidigare kravlat sig upp ur prostitution fallit tillbaka, och handeln med kvinnokroppar ökar på många platser i Sverige. Göteborg är inget undantag, människohandeln blomstrar på gatan såväl som i lägenheter och på hotellrum. Torskar tar inte hänsyn till smittspridning, och det ökade utbudet på desperata kvinnor har skapat en ytterligare gränsförskjutning av vad personer i kommersiell sexuell exploatering måste acceptera. Lägg där till det faktum att den kommersiella sexuella exploateringen också smugit sig in i hemmet genom appar, hemsidor och gigjobb – marknadsfört som riskfria och snabba pengar.

Vi är feminister, och vi kräver ett stopp på ALL kommersiell sexuell exploatering.

Kvinnors lönearbete, reproduktiva arbete och oavlönade hemarbete bär samhället. Kvinnor som flytt till Sverige från krig och svält driver den vita så väl som den svarta ekonomin på slavlöner. Och nu precis som innan pandemin får samma kvinnor får ta skiten. Svaret från samhället har varit nedskärningar i välfärden, sviktande stöd till kvinnojourer och inskränkt anställningstrygghet. De tog strejkrätten med sossarnas goda minne, LAS är snart ett minne blott och på svenska flyktingförvar lever asylsökande packade som sillar i perfekta förutsättningar för smittspridning.

Svenskt Näringsliv får miljardbelopp i stimulans – vi får ingenting. Men tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi kräva inte bara drägliga arbetsvillkor, välfinansierade skyddsnät och stöd till utsatta systrar – vi kan kräva allting. Som avslutning vill vi upprepa feministen och socialisten Clara Zetkins (intiativtagare till internationella kvinnodagen) ord, yttrade för precis hundra år sedan 1921:

Vi kvinnor avskräcks inte av vad vi har bakom oss, vi är heller inte rädda för de hot vi har framför oss. Våra ögon är fixerade vid det skinande målet och den mänskliga frigörelsen, kommunismen. Och trots allt har vi bara en slogan: Framåt!