Facebook

2020 med Framåt kamrater

Vi kan lugnt börja med att konstatera att året inte blivit vad vi trodde eller hade hoppats. Vår förhoppning, att efter en längre tids internt arbete åter erövra gatorna, att ta oss an större och mer långsiktiga projekt och att växa som organisation – har försvårats av pandemins effekter och de följande restriktionerna. Vi har inte på ett tillfredsställande sätt lyckats anpassa vår praktik till de nya förutsättningarna, samtidigt som pandemin varit påfrestande och utmanande för många medlemmar på ett rent privat plan.

När vi sammanfattar året 2020 kan vi ändå konstatera att vi inte legat helt på is, utan hankat oss fram om än i ett lägre tempo än önskvärt. Vi har hanterat och överkommit den repression vi mött, vi lyckades fira ett mångfacetterat första maj och vi har närvarat både i den feministiska och den internationalistiska kampen.

Här nedan följer en rapport av vad vi gjort, uppdelat på ett antal kategorier.

Vill du läsa mer om våra två första år som organisation så sammanfattade vi dessa i tidskriften Röda Rummet i mars 2020.

Feminism

Vårt feministiska arbete har under 2020 präglats av två ämnen: kommersiell sexuell exploatering och reproduktiva rättigheter.

I vanlig ordning deltog vi i Ta Natten Tillbaka den 7:e mars under parollen ”Nej till all sexuell exploatering” (länk) och den 8:e mars lyssnade vi på tal vid Järntorget som angrep frågan från större otrygghet på jobbet i.o.m. inskränkningar av LAS till nätverket #intedinhora. Vilket knöt an till våra gemensamma studier under 2019 angående kommersiell sexuell exploatering. Detta var precis när pandemin väntade runt hörnet.

Den 20:e september höll vi en röjig motdemonstration (Underlivets söndag) för att sabba den kvinnofientliga föreningen Livsvals torgmöte på Gustav Adolfs torg, vars syfte var att stigmatisera aborter genom sin skräckpropaganda. Vi hade med oss instrument, flaggor, banners och gott humör. Tillsammans överröstade vi abortmotståndarna och samlade in pengar till den feministiska organisationen Aborcyjny Dream Team i Polen där reproduktiva rättigheter blivit kraftigt inskränkta. P.g.a. den då pågående pandemin höll vi snällt avstånd från varandra och umgicks symptomfritt. Vi avslutade eftermiddagen på Syndikalistiskt Forum med föredrag av Nino Mick om farliga abortmetoder vid förra sekelskiftet när riksdagen gjorde allt för att lagstifta bort detta, respektive Liv Marend som talade om symbiosen mellan motstånd mot reproduktiva rättigheter och högerextremism.

När det senare under vintern var dags för ytterliga en årlig marsch mot abort så bemödade sig kvinnohatarna inte ens att dyka upp, och vi firade vår seger på walk over med att hänga en banderoll och skicka ytterligare pengar till kamrater i Polen.

Internationalism

Som en del i Rojavakommittéernas nationella aktionsdag mot Resia deltog vi i blockader både i centrala Göteborg och Kungsbacka. Genom banderoller, flygblad och slagord uppmärksammade vi att Resia genom sitt samarbete med Turkish Airlines bidrar till krig och etnisk rensning av fria demokratiska områden. Glatt kunde vi kort därefter konstatera Resias konkurs!

Den 8:e Februari reste vi till Budapest som förstärkning till antifascistisk mobilisering på högernationalisternas högtidsdag ”Day of Honor”. Vi demonstrerade, cirka 500 pers, mot fascisternas samling. Tyvärr var vi inte i närheten att förhindra deras ceremoni på gatan men det va ett steg i rätt riktning och arrangörerna betraktade dagen som en succé. Vi deltar för närvarande i mobiliseringsarbetet för 2021.

Under vinterns upprorsstämning reste en av våra medlemmar till Chile och kom tillbaka med en rapport om den motståndskultur som väckts i spåren av kravallerna.

I vårt första maj-tal på Järntorget krävde vi tömda flyktingförvar och evakuerade flyktingläger som ett akut svar på pandemin. På svenska förvar sitter hundratals flyktingar vars enda brott är att de nyttjat sin mänskliga rättighet att söka asyl. De befinner sig nu i ett limbo, där de varken kan integreras i samhället eller deporteras p.g.a. pandemirestriktioner. Istället sitter de instängda på trånga förvar – en perfekt grogrund för sjukdom.

Studier

Studier har redan från start varit en grundpelare i vårt interna arbete, och målsättningen för 2020 var att göra delar av dessa studier offentliga. Förhoppningen var ett öppet folkbildningsarrangemang varannan månad samt två längre öppna studiecirklar om året, men vi uppfattade intresset för digitala studier som lågt och la både föreläsnings- och cirkelverksamheten på is när rätten att mötas i större grupper inskränktes under våren. Innan dess hann vi arrangera två öppna föreläsningar.

Teknologi och framtid med Red Mirror och Gigwatch.

Feminism i en nyliberal tid med Evelina Wilén.

Vi hann dessutom påbörja den sk. Framtidscirkeln, studier i en postkapitalistisk och postpatriarkal framtid, om fyra träffar.

Antirepression

Samtidigt som vi ställt oss bakom kraven på stängda förvar har vi behövt hantera repression som mött oss efter antifascistiskt försvar i och omkring Göteborg åren 2018-2019.

In 2018 a group of nazis, some belonging to the NRM, tried to break into a syndicalist may day-celebration. They were efficiently stopped by people in the demonstration, and one of our comrades is now awaiting trial for an alleged assault.

In 2019 the NRM held a demonstration on the first of may in our neighbouring town Kungälv, hoping every left leaning antifascist would be busy. But thousands of people, local and traveling from Gothenburg, made their day a miserable failure. They have since announced they will not come back to Kungälv this year. At least one comrade from Gothenburg is however awaiting trial for allegedly resisting the police, and more accusations may likely come following what was described as a riot.”

Vår insamling fick bidrag från Grekland i söder Finland i norr, och stödfester arrangerades i flera svenska städer, vilka tillsammans genererade nästan 100.000kr till den antirepressionsfond vi delat med ABC GBG. Den första av rättegångarna är förbi och slutade med dömd kamrat men inga böter att tala om. Vi har dessutom fått glädjande besked om nedlagda förundersökningar efter Kungälv 2019, men inväntar ett antal pågående. Sammanfattningsvis kan vi bara tacka för den stora uppslutning och det ekonomiska stöd som riktats åt vårt håll, och konstatera att det med stor sannolikhet kommer finnas pengar kvar för framtida solidaritet med anklagade kamrater.

Avslutning

Av allt att döma är det hög tid att acceptera pandemins effekter och statens hantering av dem som det nya normala. Restriktionerna var ingenting tillfälligt, och nya bördor på våra kamraters axlar ingenting som går att vänta ut. Vi måste hitta sätt att arbeta inom dem, att ifrågasätta den nyliberala diskursen om individens ansvar och att angripa den hantering av pandemin som sker på bekostnad av arbetarklassen och till fördel för kapitalet. Konflikten oss emellan har inte tagit uppehåll till fördel för en nationell sammanhållning under pandemin, tvärtom har den fördjupats.

Med förhoppning av ett 2021 präglat av en revitaliserad rörelse mot nyliberalismen, socialdemokratin, kapitalet och patriarkatet. Framåt!