Facebook

Öppet brev till Reclaim Pride, TDoR-kommittén Göteborg och Kvinnofolkhögskolan


Det har kommit till vår kännedom att det idag (tisdag 16/11) arrangeras ett panelsamtal om “sex workers rights” på Kvinnofolkhögskolan, som en del i Trans Awareness Week.

Programpunkten beskrivs ha fokus på “skärningspunkten mellan translighet, migration, BIPOC, kapitalism och sexarbete”. Att transpersoner och migranter i hög utsträckning är utelämnade till eller utsätts för kommersiell sexuell exploatering i ett rasistiskt och kapitalistiskt samhälle är vi väl medvetna om. Att lyfta ett “skadereducerande perspektiv” kan vara skillnaden mellan liv och död. Just därför är det beklagligt att panelen uteslutande består av medlemmar i en organisation vars huvudsakliga mål är en fullständig avkriminalisering av sexköp, och att programpunktens beskrivning specifikt nämner att “trafficking”, “exploatering” och “ideologin bakom den svenska modellen” inte kommer att diskuteras.

Till Reclaim Pride, vilka vi haft givande samarbeten med tidigare. Det är en besvikelse för oss att en antikapitalistisk rörelse – av queers och för queers, upplåter tid och oemotsagt utrymme åt en politisk strömning som förespråkar ytterligare marknadserövringar av våra liv. Vinnarna på avkriminalisering är de (företrädelsevis) män som köper sex och göder global trafficking tillsammans hallickar, människohandlare och bordellägare. Naturligtvis finns det enskilda säljare som skulle tjäna på en uppluckrad lagstiftning, och givetvis finns det skäl att vara kritisk till alla lagstiftningar som stater använder som slagträn mot flyktingar, mot fattiga, mot kvinnor och mot queers. Men det går inte att tala om “skärningspunkten mellan translighet, migration, BIPOC, kapitalism och sexarbete” utan att också tala om människohandel, våld och om kroppar som varor – det är att göra sig till megafon för ett värre alternativ, en ännu råare kapitalism. Det är att välja det privilegierade fåtalets intressen framför den stora majoritetens.

Till TDoR-kommittén, tack för att ni årligen lyfter minnet av transfobins offer. Det skrivs i programförklaringen att “huvudpersonerna behöver höras och få det här utrymmet”. Det andra perspektivet på kommersiell sexuell exploatering anses inte önskvärt. Vi har inga invändningar mot att den svenska modellens baksidor diskuteras, men vilka har möjligheten, orken och viljan att ställa upp på ett öppet samtal? Vi vet att de flesta som befinner sig i kommersiell sexuell exploatering globalt har tvingats dit av ekonomiska eller sociala skäl. Vi vet att det i hög utsträckning gäller transpersoner, och vi vet att det är extremt farligt. Vi vet dessutom att en legal marknad för sex och kroppar inte minskar utan tvärtom ökar efterfrågan på en illegal marknad. På både den legala och den illegala marknaden dör transpersoner.

Det finns gott om debatter idag där kvinnors trygghet eller hbtq-personers rättigheter bara är slagträn som slungas mot politiska motståndare utan någon egentlig omsorg om frågorna i sig. Vi vill ogärna vara en del av den. Vad vi ber om är eftertanke. Kan vi inte, tillsammans, våga föreställa oss ett slut på våldet och en värld där kroppar, sexualitet och mellanmänskliga relationer inte alls kan förstås i termer av varor och ägodelar?

Till Kvinnofolkhögskolan, som alltid varit generösa när det kommer till att låna oss sina lokaler. Ni har aldrig varit inne och pillat i program eller krävt att alla sidor ska representeras. Det minns och uppskattar vi. Likväl finns det gränser. Skolan är en plats där unga kvinnor och transpersoner befinner sig i vad som oftast fungerar som en trygg miljö. Tryggheten för de anställda eller studerande som har egna traumatiska erfarenheter av sexuell exploatering riskeras nu. Genom att tillåta en programpunkt som riskerar avdramatisera eller till och med glorifiera “sexarbete” så blir ni medskyldiga till att fler personer i er målgrupp lockas in i vad som i värsta fall blir en dödlig situation.

Med vänliga hälsingar,
samarbetspartners och besökare,
tidigare deltagare och anställda,
men framför allt: era vänner och kamrater.

Framåt kamrater
IDH Väst