Facebook

Kroppen och kommersen

Frågan om människokroppen som handelsvara delar de rörelser som vi anser oss komma ifrån och verka inom. Vi upplever att vår position, ett bestämt nej till all gränsförflyttning och normalisering, har blivit mindre självklar bland de organisationer och personer som vi normalt sätt betraktar som kamrater och självklara allierade. Helgen 7-8 maj bjuder vi in till en konferens på temat i Viktoriahuset. Tillsammans mer er vill vi lära oss, stärka varandra och diskutera hur vi kan nå bortom tjafs på internet till verklig solidaritet. (english in the comments)

PROGRAM LÖRDAG (11-17)

Kl. 11:00 Brunch serveras i Syndikalistiskt Forums bokkafé.

Kl. 11:30 Framåt kamrater hälsar välkomna och presenterar arbetet med det som blev våra ‘Teser om KSE‘.

Kl. 12 Comrades from Oslo (english)

With background from various organzations and initiatives on the norwegian left and autonomous left comrades will share a presentation about the situation in Norway, with focus on the social and relational problems of disagreeing with comrades over the topic of decriminalisation of prostitution. The presentation will look in too how the conflict has developed in collectives and organisations in the autonomous left and in the feminist and socialist movement in general.

Kl. 13 Johanna, Allt åt Alla Göteborg (english)

A presentation of the concept of “sex work against work” used to legitimize the term and the practice of sex work by using a conceptual apparatus derived from Marxism feminism, specifically from the autonomous movement and radical thinkers as Silvia Federici. What conclusions can be drawn from the gaining influence of such ideas and arguments, and more importantly; how can we disassemble the argumentation?

Kl. 14 Redical M (english)

Under capitalism work is always a forced relation. Especially for the ones who sell their workforce. Sex being the product that is sold concludes: Prostitution is a forced relation, hence: non- consensual sex. This easy and convincing argument is a rare sight in the German Left. In a country where more than one million men buy sex each day (!) some leftists seem to team up with the state and advocate for a brutally patriarchal and racist market for abuse and rape in the name of feminist emancipation. How does that work out? In our short talk we will focus on the German situation on prostitution in general and in the German left specifically. We will present the text we published in Germany last year and talk about our communist approach on the topic.

Kl. 15 Lotta Lindqvist

När det kommer till prostitution hamnar fokus ständigt på kvinnan, på den säljande parten. Precis som med frågan om mäns våld mot kvinnor i stort tenderar männen att glida undan och försvinna. En feminism värd namnet kan inte låta det hända. Själva grejen med nordic model är att den vänder på perspektiven och sätter siktet på mannen, torsken, den betalande parten. Varför då? Lotta gör en kort paus från bebislivet och kommer för att tillsammans med oss – titta på torsken!

Kl. 16 Workshop

Tillsammans med IDH Väst har Framåt kamrater skrivit en workshop med förhoppningen att vi tillsammans på konferensen ska tänka framåt. Vad borde vi göra, och hur? Mer info kommer.

PROGRAM SÖNDAG:

Vi träffas på ett utvärderande möte, tänker framåt och diskuterar vad vi hoppas ska kunna bli en serie konferenser om vår rörelses relation till kroppen och kommersialiseringen av densamma. Organisationer som önskar delta kan anmäla sig till framatkamrater@riseup.net för tid och plats.

PRAKTISK INFORMATION:

Under hela konferensen finns det fika i bokkafét intill. Delar av programmet är på engelska, hjälp med översättning till eller från engelska ordnas på plats. Det finns hiss upp till vår våning, hör av dig om du kommer vilja använda den. Välkommen!