Facebook

Project: Communism


Project: Communism

(english below) 

Är du intresserad av modern kommunistisk teori? Vill du tänka, prata eller läsa om vad kommunism har varit, är eller skulle kunna vara? Vi är intresserade av att bilda en studiegrupp i Göteborg efter ett format som lanserats av skånska kamrater.

I sin inbjudan till första träffen i november skrev de så här (översatt och nedkortat): 

Varför insistera på att använda ordet kommunism om vår utopi? Kommunism är ett ord så associerat med både kritiken av det och med vissa av dess mer bisarra supporters, nästan omöjligt att använda idag utan att bli anklagad för att vilja upprepa några av 1900-talets stora fasor. Men kommunismen är ett koncept som oavsett hur hårt den härskande klassen försöker trycka ner det, konstant återuppstår och på enklast möjliga sätt klargör målet för vår rörelse: den totala avskaffandet av staten och klassamhället. Därför insisterar vi på det. Vårt mål är att se hur kommunismen uppstår idag som verklig rörelse, mellan sprickorna i det vardagliga motståndet, i informella nätverk runt om i världen och i kravaller och massuppror. 

Projekt: Communism är en studiegrupp och en tankesmedja, en plats för lärande, diskussion, tankar på och runt skapande av ett kommunistiskt samhälle. Den är initierad av Autonom Organisering i Lund, men öppen för alla som delar målet, oavsett vad de kallar sig själva. I Göteborg är vi ett initiativ från Framåt kamrater och Syndikalistiskt Forum. 

På den första träffen läser vi tillsammans ’Den Osynliga Kommitténs’ Spread Anarchy, Live Communism från 2015. Vad studiegruppen tar sig an därefter är upp till deltagarna.

Text: https://illwilleditions.noblogs.org/files/2015/09/Invisible-Committee-Spread-Anarchy-Live-Communism-A4-READ.pdf

Var: Syndikalistiskt Forum, Viktoriahuset

När: Torsdag 13:e april kl. 18


English: 

Are you interester in modern communist theory? Do you want to think, talk or read about what communism was, is or could be? We want to start a study group in Gothenburg after a concept created by our comrades in Skåne. This is what their invitation looked like in november: 

Why insist on using the word communism for our utopia? Communism is a word so associated by both its critics and some of its more bizarre supporters with Stalinist terror and mass murder that today it is almost impossible to use without being accused of wanting to repeat the horrors of last century. But communism is a concept which no matter how hard the ruling classes attempt to suppress it, constantly reappears and which states in the most simple way the most important goal of our movement: total abolition of the state and class system.

So we insist on the term because it is important, because we fight all those people who attempt to drag it through the mud or turn it into a strange, sad repetition of the bloody tragedies of the Soviet Union, to rescue it, to restate it for our world today. We are in a global situation of cutting edge technology with the Internet, industrial 3d-printing and automation alongside unprecedented mass poverty and ongoing ecological disaster. In this situation communism has both critical lessons for our time even as the concept itself must be renewed to this situation.

Communism, verb: “the real movement which abolishes the present state of things”

We quote Marx here, as always, because he is useful, not because of some strange, dogmatic adherence to beard-wearing men. Our aim is to see how communism appears today as a real movement, in the small cracks in everyday shopfloor resistance and in informal networks around the globe as well as in the riot and the mass revolt. Communism in this sense is always-present, always about to erupt, always in a process of becoming and always in a process of struggle.

Project: Communism is a study group and a think tank, a space for learning, discussing, thinking with and around the idea of creating a communist society. It is initiated by Autonom Organisering, but is open to all who share our aims whatever they call themselves. It is open to different modes of engagements: talks, movies, podcasts, lectures, discussions, engagement with art, workshops or whatever else. Project: Communism is about engaging with contemporary thinkers on communism, though this can also include critical readings of right-wing economists, “non-political” tech-dudes or bosses. 

Where: Syndikalistiskt Forum, Viktoriahuset

When: Thursday the 13:th of april, 18:00