Facebook

Föreläsning: Genus och fascism


Autonom organisering: Genus och fascism

Vad är fascismen? Är det bara en ideologi för förvirrade och hatiska unga män som egentligen bara behöver mer kärlek? Är fascism samma sak som kommunismen, två sidor av samma mynt? Är det endast en direkt produkt av kapitalismens förfall? Vad binder samman ISIS, Sverigedemokraterna och incels? Det är män som röstar på fascistpartier. Det är män som är med i nazistgrupper.

Det är män som överväldigande radikaliseras in i högerradikala onlinesubkulturer som incels. Ofta så ser vi endast till materiella förändringar, t.ex kriser i kapitalismen eller ökad polarisering mellan klasser, som grunderna för fascismen, men varför är det i så fall män som i så hög grad radikaliseras högerut när kvinnor är fattigare? Varför spelar hat mot transpersoner, feminism och LGBTQIA+ personer så stor roll i den moderna fascismen tillsammans med en aggressiv hypermaskulinitet?

I det här föredraget ger Autonom Organisering en kort introduktion till olika fascismteorier och visar på hur de systematiskt är blinda för genusfrågan. Därefter så lägger de fram en feministisk analys om maskulinitet, femininitet och makt i relation till klass och rasism för att bättre kunna förstå och därmed bättre bekämpa fascismen. Föredraget presenteras i samarbete med Syndikalistiskt Forum.

När: 3/6 på Kvinnofolkhögskolan
Tid: TBA! Hela evenemanget börjar vid 11:00.
Facebookevenemang