Facebook

ETOWN QUEER FEST 2023


Vi har blivit inbjudna att föreläsa på årets upplaga av ETOWN QUEER FEST (28-30 juli i Eskilstuna) och gör det med ett samtal om queer och klasskamp:

🧡 Samtal: Är klasskampen queer? 🧡
Är klasskampen queer? Låt oss ta reda på det tillsammans! Hur ser queers liv och organisering ut idag, och hur skulle de kunna se ut imorgon? David och Malin från Framåt Kamrater i Göteborg håller i ett samtal om arbete, socialism, solidaritet och befrielse. Samtalet kommer att ske på svenska.

//////////

🧡 Talk: Is class struggle queer? 🧡
Is class struggle queer? Let’s find out together! What does queer living and organizing look like today, and how might they look tomorrow? A discussion about labor, socialism, solidarity and liberation with David and Malin from Framåt Kamrater in Göteborg. The talk will be in Swedish with a possible whisper-translation.


Läs mer på evenemangets facebook eller instagram.