Facebook

Rapport: Clément, närvarande


2013 mördades den fackliga aktivisten och antifascisten Clément Meric av nazister i Paris. På årsdagen varje år, femte juni, hålls en demonstration till minne av honom och de idéer som han kommit att representera under parollen “Clément – presente” (Clément närvarar/närvarande). I år knöt kamraterna i Paris ihop flera aktiviteter till en imponerande aktionsvecka och uppmuntrade kamrater från hela världen att ansluta. Så gjorde organisationer från flera nordiska länder, samt en delegation från Framåt kamrater.

De sex dagarna i Paris erbjöd många möjligheter till möten med internationella likasinnade, en antifascistisk konferens, flera kulturevenemang och inte minst den stora demonstrationen, vilken samlade tusentals antifascister som under nästan fyra timmar tågade genom Paris centrala delar. Minnet av Clément högtidlighölls under flera stopp längs vägen med koordinerade pyrotekniska bränningar, utvecklandet av enorma flaggor från hustak och sånger. Hela veckan innebar en upplyftande och nyttig påminnelse om att vi, oavsett vilka olika former fascismen tar i våra respektive länder, driver en gemensam kamp och har mycket att lära eller låta inspirera av varandra. Vi tackar för ett otroligt arbete och arrangemang från de lokala kamrater som jobbade dag och natt med klubbar, demonstrationer, säkerhetsarbete och sociala samkväm. Clément är med oss, från Paris till Göteborg och från Leipzig till Lund.