Facebook

Intervju: Queers mot kapitalism


Efter vår presentation på Radikal Bokmässa 2023 blev två medlemmar från Framåt kamrater intervjuade av Queers mot kapitalism. Intervjun i sin helhet kan du läsa HÄR!

“Vi transpersoner och vänstern i allmänhet måste också jobba mer på att bygga broar och koalitioner – det är vad som historiskt sett fört den queera kampen framåt, från gay liberation fronts lyckade allians med svarta pantrarna till gays and lesbians support the miners (shoutout till Pride, bästa filmen!)”