Facebook

Rapport: Första maj med Framåt kamrater


Vår dag började som vanligt på Spanienfrivilligas vänners frukostsamling på Masthuggstorget. Vädret bidrog säkert till den goda uppslutningen, och förutom arrangörerna så talade bland annat SUF Uddevalla.


Ungefär samtidigt så var vi inbjudna att tala på Järntorget för Socialistisk Politiks torgmöte. Där höll vi följande tal:

Sommaren 2022 anordnade vi ett klimatläger och massblockad vid ingången till kalkgruvan i Slite på Gotland. En kalkgruva som riksdag och regering tilläts fortsätta sin produktion trots att det stred mot Miljöbalken och självaste grundlagen – som politiker ju annars påstår sig värna så starkt om. Vi tyckte det va ett praktexempel på hur staten alltid tjänar kapitalets intressen – allt snack om liberala värden, grundlagar och klimatmål är bara retoriska rökridåer när det faktiskt gäller.

Sommaren 2024 riktar vi nu uppmärksamheten mot skogsindustrin där ett liknande mönster träder fram. Omfattande korruption genomsyrar näringsliv, forskning och myndigheter:

· Exempelvis Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, som det är tänkt ska opartiskt granska svensk skog och skogsbruk, är själv skogsägare och motarbetar därför kontinuerligt alla former av försök till hållbart skogsbruk och lovordar den mest destruktiva formen: kalhyggesbruk. Några utredningar om jäv eller intressekonflikter som annars är standard på svenska myndigheter gäller inte Skogsstyrelsen.

· Sveriges Lantbruksuniversitet, där majoriteten av forskning om skog och skogsbruk sker, ligger inte under Utbildningsdepartementet (som man tänker sig att just ett ställe som berör utbildning bör ligga) utan Näringslivsdepartementet och universitetet samarbetar ofta med skogsindustrins lobbyorganisationer.

· En skogsforskare som ofta förekommer i media är Tomas Lundmark, som också är skogsägare och har t.o.m. fått pris av skogsägarföreningen Mellanskog för att hans forskning främjat deras vinstintressen.

Detta har lett till att vi har 2000 arter som idag hotas i Sverige p.g.a. skogsbruket. Kalhyggen, alltså platser där nästan alla träd har fällts, räknas nu som skog enligt FN. Och nyckelbiotoper, natur där rödlistade arter förekommer, registreras inte längre av Skogsstyrelsen. Skogsägare kan numera be SKosstyrelsen avregistrera nyckelbiotoper för att sedan avverka dem.

Enligt Skogsindustriernas egna dokument så kan FNs riktlinjer för koldioxidminskningar fram till 2045 ”leda till beslut om att bevara skogen”. Det skulle såklart skada deras vinster. Därför förnekar de inte bara kalhyggesbrukets klimatpåverkan utan utmålar just kalhyggesbruk som lösningen på problemet kalhyggesbruk har skapat.

Det som gäller för kalkgruvor gäller även för skogsindustrin: vinster premieras alltid framför liv. Det visar på vad många av oss redan vet: att klimatpolitik i sin kärna är klasspolitik. Och kampen om en grön omställning av produktionen är i slutändan en fråga om ägandet av den.

Arbetare hålls gisslan av fossilkapitalismen: Vi tvingas lönearbeta för att överleva, men samtidigt äventyras vår överlevnad av utsläppen från industrierna många av oss arbetar i. Vi tvingas gräva vår egen grav, med andra ord. Så fort vi kräver handling mot klimatkrisen, så hotas vi med förlust av våra jobb.

Trots att Sverige är ett av de rikaste länderna i världen och att många gjort sig snuskigt rika på våra naturresurser så finns det inte på kartan att företag eller stat skulle kompensera de arbetare som skulle behöva ställa om i en grön omställning. Vi anser att ingen ska behöva välja mellan arbetslöshet eller klimatkatastrof. Omställningen ska inte drabba dig och mig. De som profiterar på klimatkrisen ska också betala för den! Det är bara genom ett demokratiskt ägande av produktionen som en grön omställning kan lyckas.

Alltså kommer solidariteten arbetare emellan vara avgörande. Och vår makt går bortom makten på jobbet. Precis som att arbetskamrater upptäcker sin makt när de ställer gemensamma krav eller tar en kollektiv konflikt på arbetsplatsen, på samma sätt upptäcker vi vår makt i massaktionen.

15-19 juni 2024 så visar vi vår kollektiva kraft. Det gör vi tillsammans, genom att träffas, nätverka och agera utifrån ett stort klimatläger, och finner därigenom den styrka och de resurser vi behöver för att ta nästa steg:

Att inte bara stänga ner eller blockera en viss industri, utan att stänga ner hela det system som skövlar vår planet och för att bygga något annat tillsammans! Jag hoppas vi ses där!

I Syndikalistisk Första Maj formerade vi ett internationalistiskt block tillsammans med bland annat Samidoun, SUF Uddevalla och Rojavakommittéerna. Demon samlade cirka 1400 personer och gick till Bältesspännareparken, var vi delade flygblad inför klimatlägret Take Concrete Action i sommar.


Efter våra egna firanden så deltog vi i protesterna mot AFS torgmöte. En sorglig samling av cirka 40 nazister överröstades tydligt av 300 högljudda kamrater. Därefter tog vi funktionärsroller på Klubb Klasskrig, var vi mellan två uppträdanden passade på att hålla följande korta appell:

Hej och tack för en fin kampdag. Jag kommer från Framåt kamrater och jag vill bara säga något kort om klimatlägret Take Concrete Action i Gävle i sommar. Precis som vår dag idag så är den trevligaste politiken den där vi lyckas skapa en mix av kamp, lärdomar, nätverkande och FEST. Därför arrangerar vi ett fyra dagar långt klimatläger i Gävle i juni. Hela vänstern utanför partierna kommer finnas representerade med föreläsningar, workshops och samtal, klimataktivister från hela Europa kommer att berätta vilka projekt de driver just nu, det blir kulturinslag, Syndikalisternas generalsekreterare kommer vara där, vi kommer vara där, SUF kommer vara där, allt åt alla göteborgs klimatgrupp kommer vara där och som grand final så ryktas det att om en hel dag vigd åt kollektiva aktioner. Missa inte sommarens absolut fetaste grej, vi ses i Gävle den 15:e juni, våra flygblad finns överallt i lokalen och besök vår hemsida takeconcreteaction.info eller våra sociala medier. För en värld utan svält, tvång eller skogsbaroner! Framåt!