Facebook

TAKE CONCRETE ACTION

Vi deltar i mobiliseringen till Take Concrete Action i sommar! I fallet med Cementa på Gotland står inte bara det globala klimatet på spel, utan även lokalbornas dricksvatten och jordbruk förstörs. Politikerna vägrar inte bara att göra något åt saken – de håller fossilkapitalismen om ryggen och hjälper till att snabba på klimatkatastrofen. För att […]

Read More… from TAKE CONCRETE ACTION

Kroppen och kommersen

Frågan om människokroppen som handelsvara delar de rörelser som vi anser oss komma ifrån och verka inom. Vi upplever att vår position, ett bestämt nej till all gränsförflyttning och normalisering, har blivit mindre självklar bland de organisationer och personer som vi normalt sätt betraktar som kamrater och självklara allierade. Helgen 7-8 maj bjuder vi in […]

Read More… from Kroppen och kommersen

Öppet brev till Reclaim Pride, TDoR-kommittén Göteborg och Kvinnofolkhögskolan

Det har kommit till vår kännedom att det idag (tisdag 16/11) arrangeras ett panelsamtal om “sex workers rights” på Kvinnofolkhögskolan, som en del i Trans Awareness Week. Programpunkten beskrivs ha fokus på “skärningspunkten mellan translighet, migration, BIPOC, kapitalism och sexarbete”. Att transpersoner och migranter i hög utsträckning är utelämnade till eller utsätts för kommersiell sexuell exploatering […]

Read More… from Öppet brev till Reclaim Pride, TDoR-kommittén Göteborg och Kvinnofolkhögskolan

Åttonde mars på radio och på gatan

Eftersom varken det traditionsenliga demonstrationståget eller Ta Natten Tillbaka äger rum på Internationella Kvinnodagen i år så har vi försökt uppmärksamma den på nya sätt. Till att börja med tog vi två timmar i anspråk av Radio Cyklopens åttonde mars-sändning. Mellan klockan 14.30 och 17.00 hördes vi LIVE i Radio Noden, och programmet går att […]

Read More… from Åttonde mars på radio och på gatan