Facebook

Öppet brev till Reclaim Pride

 

Till arrangörerna bakom Reclaim Pride 2019

Vi vill börja med att tacka för ert arbete och berätta hur mycket vi uppskattar initiativet. Förra året hade vi nöjet att vara en större del i arrangemanget, medan vi i år haft fullt upp med att försvara strejkrätten. Men vi har ändå hunnit med att glatt notera att organisationen vuxit till en antikapitalistisk kraft, ett alternativ pride av en storlek Göteborg inte haft på många år. Om vi förstått saken rätt så har organisationen försökt ta till vara på all energi från förra årets succé genom att fortsätta bygga en direktdemokratisk organisationsmodell med öppna stormöten och relativt autonoma arbetsgrupper.

Punkten med namnet ”Queer Sexworker Diaries” är ett problematiskt undantag från ett i övrigt starkt program:

”Välkomna till en punkt där vi läser upp utdrag ur sexarbetares dagböcker. De är helt anonyma och vem som helst som är queer sexarbetare kan skicka in sin berättelse till vår mail. Därefter printar vi ut den och klistrar in den/dem i en dagbok som sedan personer kommer läsa upp under Reclaim pride.
[…]
Vi vill lyfta berättelserna som inte kommer fram och lyfta fram queera och komplexa/varierade röster om sexarbete Ge oss alla typer av berättelser, det roliga och det ledsamma! De vardagliga och de som får folk att rodna. De queera och det gömda. Skicka in ditt bidrag till queerswdiary@protonmail.com senast den 16e augusti! Ta med dina läsglasögon så gör vi det mest förbjudna och läser någons dagbok!”

Vi vet att vi inte är de enda som reagerat på punktens formulering. Det uttrycks en vilja att ”lyfta berättelserna som inte kommer fram”, men den lättsamt formulerade beskrivningen kan göra det otryggt och direkt ovälkommet för de med en viss typ av erfarenheter att skicka in sina berättelser. Sorteras ett övergrepp in under ”ledsamt” eller ”får folk att rodna”?

Reclaim Pride är en växande plattform, som dock inte når så många eller så brett som vi önskar att den gör, och det måste man vara medveten om. Det får konsekvenser för vilka som nås och besvarar inbjudan. Man måste också ha demografin hos personer i kommersiell sexuell exploatering i åtanke: vad talar de för språk, hur ser deras bostadssituation ut, vilka i gruppen har tillgång till internet och i vilken utsträckning? Den väldokumenterade psykiska ohälsan hos personer i prostitution är ytterligare ett lager att ta i beaktande. Vilka är beredda att återuppleva trauman för att skriva ett dagboksinlägg, åt en publik som mellan raderna verkar efterfråga motsatsen? Vill, kan och orkar de berätta om missbruk, självskadebeteenden och våldsamma, förnedrande torskar?

Vi tror att programpunkten, på grund av dess formulering och genom att lyfta fram odramatiska och roliga berättelser, riskerar att glorifiera en farlig industri och locka in unga i en i värsta fall dödlig situation.

Att även #intedinhora bjudits in för att föreläsa om hbtq-personers särskilda utsatthet i sexhandeln, tolkar vi som att festivalen vill vara neutral i frågan om kommersiell sexuell exploatering och konsekvenserna för människorna i den. På ena sidan finns en programpunkt om särskild utsatthet, på andra sidan en programpunkt som vi tror efterfrågar motsatsen (med alla de problem vi beskrivit ovan). Det är en hållning som inte hade förvånat oss om den gällt t.ex. West Pride eller någon annan stor kommersiell pridefestival – men som queera antikapitalister kan vi inte kosta på oss neutralitet i den här frågan. Inte när den ena sidan skapar en plattform som riskerar att skada queers.

Kapitalismen tvingar en hel del av oss queers, inte sällan transpersoner, in i kommersiell sexuell exploatering, som väg till försörjning. Situationen är skit, men som antikapitalister är det vår hållning att vi måste kämpa fram en annan värld, där sexindustrin inte avdramatiserats utan där kapitalets och patriarkatets spelregler utplånats och ersatts.

Frågor och konsekvenser:

1. Eftersom ingen annan arrangör står namngiven i punkten, så undrar vi om det är hela Reclaim Pride som är avsändare?

2. Oavsett svaret på det undrar vi hur beslutsgången har gått inom Reclaim Pride, som tillåtit den här punkten med dess beskrivning att arrangeras?

Vi uppskattar och behöver festivalen, och hoppas både kunna medverka och besöka den i framtiden. Men vi kan inte hysa ovanstående farhågor och samtidigt tyst delta i arrangemanget.

För oss får det här ett antal följder:

1. Vi drar tillbaka vår medverkan i festivalen, inklusive de programpunkter där vi deltar.

2. Vi kommer att publicera våra frågor och ert eventuella försvar av programpunkten på vår hemsida. Diskussionen är viktig och förtjänar att föras öppet inför hela den antikapitalistiska rörelsen.

Vi vet att en festival som denna är ett stort och hårt arbete, att tiden ibland inte räcker till och att saker händer utan att vara demokratiskt förankrade. Skulle så vara fallet, och Reclaim Pride tar programpunkten tillbaka till ritbordet, så ses vi naturligtvis till helgen. Om vi visar oss vara överens ser vi heller inget behov av att publicera ett meningsutbyte – om ni inte vill skriva någonting tillsammans med oss.

Med kamratliga hälsningar,
Framåt kamrater

*

Reclaim Pride har mottagit vårt mail och skickat ett kort svar med löften om att ett utförligare kommer efter festivalen:

Hej Framåt Kamrater, 

Tack för att ni tar tid att skriva så genomtänkt och välformulerat. Vi uppskattar också det samarbete vi har och har haft på förra årets festival. Vi har ingen möjlighet att besvara ert mejl på ett bra sätt innan festivalen. Ett svar som behöver vara förankrat i nätverket genom diskussioner som vi inte har möjlighet att ha just nu. Vi kommer ta upp den här situationen efter festivalen, när det finns tid och kraft och då ge er ett värdigt, välformulerat och förankrat svar.

Idag i nätverket Reclaim Pride så har vi inte tagit ställning för att utesluta någon del av de grupper som befinner sig i prostitution/säljer sex från att få höras. Vi inser att frågan om kommersiell sexuell exploatering/prostitution/sexarbete behöver vi ta upp och arbeta igenom på ett sätt som vi vet ni har tagit tid att göra i er organisation. Vi har påbörjat det arbetet inom Reclaim Pride under våren, men vi är inte färdiga. Vi kommer återkomma till er med en officiell position när vi har tagit en sådan. 

Programgruppen har varit ytterst ansvarig för programmet och beslutade att ge utrymme i programmet till båda punkterna. Reclaim Pride är inte avsändare för programpunkten, de som står bakom har valt att vara anonyma, men det är personer ifrån vårt queera community som själva identifierar sig som sexarbetare och representerar sin egen erfarenhet. Ni kommer få ett mycket mer utförligt svar från oss men vi har inte kapaciteten i gruppen att skriva och förankra det innan festivalen.

Kamratligen,
Reclaim Prides programgrupp