Facebook

Folkbildning med Framåt kamrater: Teknologi och framtid

 

Välkommen till den första studiedagen under 2020-års serie Folkbildning med Framåt kamrater! Vår förhoppning är att arrangera ett antal under åren och här nedan är presentationen av vår första:

TEKNOLOGI OCH FRAMTID

Den 19/1 i Viktoriasalen från klockan 13 till senast 17.
I samarbete med Syndikalistiskt Forum
Vi bjuder på lunch! Ingen föranmälan.

PROGRAM:

FÖRELÄSNNING: GigWatch
Gigwatch är ett intitativ som granskar gigekonomin och slår hål på myterna som omgärdar den.Vi består av ungdomar från olika delar av civilsamhället som vill se en förändring på den utveckling som pågår i samhället just nu, där gigekonomin breder ut sig till fler och fler branscher. Det är en utveckling som innefattar en gigifiering av hela arbetsmarknaden. Den innebär å ena sidan att nya gigföretag tar över marknaden men även att företag som tidigare erbjudit traditionella anställningar väljer att använda sig av mer osäkra anställningsformer och arbetsvillkor. Jobbar du inte redan inom gigekonomin finns risken att du inom en snar framtid kommer att göra det, om vi inte gör något åt det nu.

Vill du lyssna på gigwatchs podcast kan du göra det här: https://www.gigwatch.se/2019/09/23/premiar-for-gigwatch-podden/

FÖRELÄSNING: RED MIRROR
Red Mirror (RM) är ett självorganiserat studieprojekt som initierades av Autonom Organisering i Lund. RM drivs för närvarande i Lund och Stockholm, samt online på Reddit. Det är just ett studieprojekt eftersom det syftar till att förstå vår omvärld i relation till hur samhället och dess maktstrukturer relaterar till teknologisk framväxt.

“För oss är orden logistik och automatiseringen av arbete – alltså där robotar tar över arbete – centrala begrepp. I kapitalismen innebär det ju att mängden ”dött arbete,” i marxistiska termer ökar, det vill säga att samhället blir mer och mer instabilt. Men det innebär också en möjlighet till en annan värld. Det vill säga att föreställa sig kommunismen som förintandet av arbete. Vårt huvudsyfte är att skapa en idé om en annan värld som inte är fast i statssocialismen.”

PRESENTATION: FRAMTIDSCIRKELN!

Under våren 2020 vill vi studera framtiden med er. Vad ser vi för problem med samtiden, och vilka möjliga framtider ser vi? Förhoppningsvis en post-patriarkal och post-kapitalistisk, men hur den skulle kunna se ut vill vi drömma om med er. Vi kommer delvis att ha teknologi som ingång men absolut inte avgränsning. Vi vill läsa hela eller delar av tre böcker (Mark Fishers “Kapitalistisk realism”, Peter Frase’s “Fyra framtider” och Aaron Bastanis “Helautomatiserad lyxkommunism”), men vår förhoppning är att medlemmarna ska styra cirkeln åt det håll de önskar och att den ska leda till nya kunskaper, till tydligare idéer och eventuell praktik.

Tillsammans med er vill vi läsa, diskutera och helst agera. Den blir vad vi gör det till! Vi vill träffas varannan vecka våren 2020 på en plats som passar deltagarna. Cirkeln kräver inga förkunskaper, och missar du introduktionen så kan du höra av dig här på facebook eller till framatkamrater@riseup.net och anmäla intresse.

OBS: Du kan komma den 19/1 på Folkbildning med Framåt kamrater utan att senare delta i studiecirkeln.

Vi ses! /Framåt kamrater

Länk till facebook