Facebook

Rapport: Budapest 8/2

Det händer att vi blir tillfrågade om att komma någonstans för att backa upp en antifascistisk mobilisering. Inte därför att vi är störst eller bäst när det kommer till antifascistiskt arbete, utan därför att vi kan. Vi har under åren, både innan och efter att vi bildats som formell organisation, varit tvugna att skaffa oss […]

Read More…

Rapport: revoltens Chile

Det går inte att fånga situationen efter ett endast en kort vistelse. Det här är inte en analys, en strategi eller en teori. Det är ögonblicksbilder. Scener ur ett drama vars slut ännu är ovisst. Det är sorg, smärta, glädje, rädsla och hopp, blandat huller om buller. Det har hållit på i tre månader. Det […]

Read More…

Rapport: Resiablockader GBG & Kungsbacka

Som en del i Rojavakommittéernas nationella aktionsdag mot Resia har vi varit i både centrala Göteborg och Kungsbacka ikväll. Vi har hållit banderoller framför resebyråerna, delat flygblad och försökt uppmärksamma förbipasserande på att Resia genom sitt samarbete med Turkish Airlines bidrar till krig och etnisk rensning av fria demokratiska områden. […]

Read More…

Framtidscirkeln: Träff 2-4

Går det att föreställa sig en framtid? Det vill vi reda ut tillsammans med er. Genom en serie tematiska träffar beslutade i cirkeln vill vi skissa på troliga, otroliga och önskvärda framtidsscenarion i en postpatriarkal och postkapitalistisk värld. Från makroperspektiv till mikroperspektiv, från hela världen till din vardag – hur skulle samhället och vi kunna […]

Read More…