Facebook

Turkiet bombar Kobanî

Turkiet bombar Kobanî, och Ulf Kristersson bugar djupt i det krypande för Erdogan som tog sin början redan under tidigare regering. Våra kamrater i NCDK berättar att vi blir färre idag, därför att många är rädda. Förr var de, föreningens medlemmar, rädda i Turkiet, nu är de rädda här. Men vår solidaritet tar inte hänsyn […]

Read More… from Turkiet bombar Kobanî

Träffa oss på Radikal Bokmässa 2022

För tionde gången på rad så arrangerar Syndikalistiskt Forum en alternativ bokmässa i Göteborg. Vi medverkar i år genom två programpunkter och en utställning: Varis: Criminalization of a Nazi group in Finland (Lördag, kl 13:00) The pan-Nordic National Socialist organization the Nordic Resistance Movement was banned in Finland by the Supreme Court in September 2020. […]

Read More… from Träffa oss på Radikal Bokmässa 2022

TAKE CONCRETE ACTION

Vi deltar i mobiliseringen till Take Concrete Action i sommar! I fallet med Cementa på Gotland står inte bara det globala klimatet på spel, utan även lokalbornas dricksvatten och jordbruk förstörs. Politikerna vägrar inte bara att göra något åt saken – de håller fossilkapitalismen om ryggen och hjälper till att snabba på klimatkatastrofen. För att […]

Read More… from TAKE CONCRETE ACTION

Kroppen och kommersen

Frågan om människokroppen som handelsvara delar de rörelser som vi anser oss komma ifrån och verka inom. Vi upplever att vår position, ett bestämt nej till all gränsförflyttning och normalisering, har blivit mindre självklar bland de organisationer och personer som vi normalt sätt betraktar som kamrater och självklara allierade. Helgen 7-8 maj bjuder vi in […]

Read More… from Kroppen och kommersen

Öppet brev till Reclaim Pride, TDoR-kommittén Göteborg och Kvinnofolkhögskolan

Det har kommit till vår kännedom att det idag (tisdag 16/11) arrangeras ett panelsamtal om “sex workers rights” på Kvinnofolkhögskolan, som en del i Trans Awareness Week. Programpunkten beskrivs ha fokus på “skärningspunkten mellan translighet, migration, BIPOC, kapitalism och sexarbete”. Att transpersoner och migranter i hög utsträckning är utelämnade till eller utsätts för kommersiell sexuell exploatering […]

Read More… from Öppet brev till Reclaim Pride, TDoR-kommittén Göteborg och Kvinnofolkhögskolan